Sjung i kör!

Körsången är en av de allra viktigaste bitarna i vår kyrka. Körerna bidrar till festliga gudstjänster, djup gemenskap och kulturella upplevelser i församlingarna på ett sätt som ingen annan uttrycksform eller konstart.

Körsången förmedlar också evangeliet, uttrycker glädjen och smärtan som finns i Guds värld och i berättelsen om Jesus.

Men körsång är också unikt för alla oss som sjunger i någon kör. Det finns flera vetenskapliga studier som bevisar att körsång är välgörande för både kropp och själ! Kroppen syresätts, spänningarna släpper och stresshormonerna minskar. Man tvingas skärpa sig, koncentrera sig och tänja på sina gränser, men resultatet och gemenskapen gör att man inte märker hur krävande det är.

Körsång kan också vara motion för den vars kropp inte medger löpning eller annan mera traditionell motion.

Därför lever körsångare längre än andra - det är bevisat!

Och en sångare sade i tiden att kören ger henne en anledning att kamma håret en gång i veckan (:

Med de nya "kör för alla" - körerna finns det också möjlighet för den som aldrig fått sjunga eller använda sin röst att gå med i en kör.

Så om du inte redan är med - anta vår utmaning och Sjung i kör!